Sjaak Overbeeke, Trainer & coach - LTC, Zwolle
pause_circle_outline
Sjaak Overbeeke, Trainer & coach - LTC, Zwolle
Kies hier hoe jij dit soort gesprekken voert:
A. Vooral gericht op het resultaat voor de organisatie, minder snel meelevend (dus: snel op je doel afgaand, minder aandacht voor onuitgesproken gevoelens, minder onmiddellijk rekening houdend met de mogelijke geraaktheid van de ander).
B. Vooral gericht op de relatie, minder op het snelle resultaat voor de organisatie (dus: veel meer meegaand in de ziektebeleving van de medewerker, de neiging om oplossingen van de ander eerder makkelijk te accepteren, etc.).
C. Ik kan even makkelijk schakelen van de ene als naar de andere kant.
I Telefonische eerste ziekmelding (non)acceptatie - 3 gesprekken.
II Gesprekken met reeds enige tijd zieke medewerker - 3 gesprekken.
A. Met overbelaste medewerkster die hoge privé-belasting heeft en daardoor moeite heeft met de hoeveelheid werk.
B. Met assertieve medewerker die geen problemen heeft met een conflict.
C. Met medewerker die zich ziek meldt na een negatieve beoordeling.
A.Gesprek met jonge medewerkster die in haar bevlogenheid burn-out is geraakt.
B.Vervolggesprek met gesloten medewerker die met depressieve klachten thuis zit.
C. Gesprek met kwetsbare medewerkster die met fibromyalgie thuis zit.
Knor 1
Knor 2
Knor 3
Knor 4
Replay
pause_circle_outline